Contact us  
     
  Please click on map to visit our regional map.  
   
           
  Welcome!

Welcome to our website

Landmark is an independent insurance underwriting company that specialises in agricultural insurance. Our company strives to set the leading standard in agricultural insurance in South Africa.


As part of the company’s mission Landmark offers our clients the following:

  • A unique, applicable and competitive product to the end user
  • A comprehensive branch network that provide personal service to our brokers
  • Dedicated staff whom are committed to the highest ethical standards
      
    Welkom!

Welkom by ons webtuiste

Landmark is'n onafhanklike versekerings onderskrywings maatskappy wat spesialiseer in landbouversekering. Landmark streef daarna om die markleidende standaard daar te stel ten opsigte van landbou versekering in Suid Afrika.

Ons maatskappy bied die volgende aan ons kliente:

  • ’n Unieke, toepaslike en kompeterende produk vir die eindverbruiker
  • ‘n Uitgebreide tak-netwerk wat persoonlike diens aan ons makelaars verskaf
  • Toegewyde personeel wat verbind is tot die hoogste etiese standaarde
 
         

 © 2008  Landmark Underwriting Agency (Pty) Ltd. | All rights reserved. | Terms & Conditions apply.
 Landmark Underwriting Agency (Pty) Ltd is an authorized financial services provider. | FSP license no.: 12654.
 Underwriting Managers of behalf of Compass Insurance Company Limited.
 Design by Nostix (Pty) Ltd.